Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - opname-hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Algemeen

Sommige ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen komen tegemoet in de supplementaire kosten bij opname en dagopname. De betere hospitalisatieverzekering dekt meestal ook de voor- en nabehandelingkosten verbonden aan de opname.

Informeer u goed op voorhand in verband met uw hospitalisatieverzekering. De inhoud van de polissen alsook de procedure van aangifte kunnen onderling sterk verschillen.

Voor de meeste verzekeringen moet bij opname door de behandelende arts een medisch attest ingevuld worden. Breng dit attest mee op het ogenblik van de opname zodat dit zeker ingevuld is bij het ontslag.

Een aantal verzekeringen rekenen de ziekenhuiskosten rechtstreeks af met het ziekenhuis en vragen u om voor de opname of uiterlijk op datum van de opname/spoedopname met hen contact op te nemen. Na contactname met uw verzekering volstaat het meestal uw badge voor te leggen opdat de medewerkers van de opname de rechtstreekse afrekening tot stand kunnen brengen.

Verzekeringskaarten, die door ons aanvaard worden

 • Medi Card (DKV)

  Geef bij opname uw DKV Medicard meteen aan de medewerker van de opnamedienst. Hij/zij zal de aangifte met DKV regelen. De oplegkosten worden, mits akkoord van de verzekeringsmaatschappij, rechtstreeks verrekend.

 • Assurcard (Ethias, KBC, AGF, ING Insurance, Fidea, Swisslife, Mercator, Federale verzekeringen)

  Geef bij opname uw Assurcard steeds aan de medewerker van de opnamedienst. De oplegkosten worden, na akkoord van de verzekeringsmaatschappij, rechtstreeks verrekend.

  Meld steeds op voorhand de opname aan uw verzekering door middel van een mail, telefoon of de kiosk in het ziekenhuis. (verschillende procedure per verzekering). Het AZ Alma beschikt in beide campussen over een Assurcard-kiosk.

 • Medi-Assistance (Fortis AG, Winterthur en AXA)

  Neem steeds op voorhand contact op met de verzekeringsmaatschappij via het telefoonnummer dat op de badge staat.

  De oplegkosten worden, na overhandiging van het door u ondertekende akkoord van Medi-Assistance, rechtstreeks met de maatschappij verrekend.

 • Medi-Link (Bank van Breda)

  Neem steeds op voorhand telefonisch contact op met Medi-Link. De oplegkosten worden, na ontvangst van een betalingsbevestiging van Medi-Link, rechtstreeks verrekend.

laatste wijziging 16/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017