Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - opname-veiligheid

Veiligheid

Een ziekenhuis is een publiek gebouw waar veel mensen over de vloer komen. Hierdoor bestaat het risico dat waardevolle voorwerpen of geld ontvreemd worden.

De dienst Veiligheid en milieu neemt voortdurend maatregelen ter voorkoming van kleine criminaliteit zoals diefstal, vandalisme en agressie. Dit gebeurt in overleg met de lokale politieoverheid.

Ook u, als patiënt, kan meewerken aan de veiligheid in het ziekenhuis door:

  • Geen geld of waardevolle voorwerpen zoals bankkaarten, juwelen en bankdocumenten bij u te houden op de kamer
  • Uw wagen degelijk af te sluiten
  • Elke vorm van vreemd gedrag steeds te melden aan de hoofdverpleegkundige. Neem zelf geen initiatieven die uw veiligheid in het gedrang kunnen brengen.

Wanneer u slachtoffer werd van criminaliteit of agressie gedurende uw verblijf in het ziekenhuis, gelieve dit onmiddellijk te melden aan de hoofdverpleegkundige van uw afdeling, die de interne veiligheidsdienst zal contacteren. Op deze manier kunnen wij gerichter te werk gaan om uw veiligheid te verhogen.

laatste wijziging 22/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017