Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - opname-ontslag

Ontslag

De arts die u behandelt, beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het ontslag wordt normaal voorzien in de voormiddag – voor 11.00 uur.

Bespreek tijdig uw ontslag met uw naaste omgeving, uw familie en /of maatschappelijk werkers. Zo kan er voor vervoer, thuisopvang of begeleiding gezorgd worden.

Voor u vertrekt, krijgt u eerst nog een aantal adviezen. Dit is praktische informatie over uw medicatie, dieet, controlebezoek bij de huisarts of behandelende arts, organisatie van de thuiszorg….

Voor uw huisarts krijgt u een beknopt medisch verslag mee. Een uitgebreider rapport wordt hem later toegestuurd.

Vraag aan uw arts, voor uw vertrek, om de nodige formulieren in te vullen voor het ziekenfonds (attest arbeidsongeschiktheid) of de hospitalisatieverzekering.

U mag het ziekenhuis nooit verlaten zonder toestemming van uw behandelende arts. Gebeurt dit om een of andere reden toch, dan moet u een verklaring ondertekenen dat u op eigen verantwoordelijkheid handelt.

laatste wijziging 16/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017