Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - ondersteuning -ombudsdienst

Ombudsdienst

Inleiding

Alle artsen en medewerkers van AZ Alma streven ernaar uw verblijf in ons ziekenhuis, zowel voor u als voor uw familie, zo aangenaam mogelijk te maken. Alle artsen en personeelsleden zetten zich dagelijks in voor een persoonsgerichte zorg in een gezonde familiale sfeer, met ruime aandacht voor kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening.

Het kan echter gebeuren dat u, ondanks onze oprechte inspanningen, niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Indien dit zo is, dan raden wij u aan om uw opmerkingen of klachten zo snel mogelijk te bespreken met de dienstverantwoordelijke of met uw arts.

Waarvoor kunt u de ombudsdienst contacteren

Indien u echter uw klacht of ongenoegen liever niet met de betrokken medewerker bespreekt, dan kan u de ombudsdienst contacteren.

Een ombudspersoon treedt op als neutrale persoon, die bemiddelt tussen de verschillende partijen, zonder een standpunt in te nemen voor of tegen de klager of beklaagde. De ombudspersoon probeert echter wel via bemiddeling een oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien een dergelijke oplossing binnen het ziekenhuis niet bereikt kan worden, zal de ombudspersoon u doorverwijzen naar externe instanties die u kunnen helpen met de verdere klachtafhandeling. (online klachtenformulier).

Rechten en plichten van de patiënt

De patiënt in AZ Alma heeft een aantal rechten, maar ook een aantal plichten. Deze worden gebundeld in een overzichtelijke folder, waarin enerzijds staat dat de patiënt van de zorgverleners mag verwachten dat zij hun uiterste best zullen doen voor een deskundige behandeling en zorgverlening. Anderzijds vermeldt de folder ook wat de zorgverleners van de patiënt verwachten.

Coördinaten

U kan de ombudspersoon (Annemie Piron) steeds telefonisch, per brief, per mail, via het online klachtenformulier of persoonlijk bereiken op de volgende coördinaten:


Piron Annemie

AZ Alma
t.a.v. Ombudsdienst
Ringlaan 15
9900 Eeklo

Tel: 09 310 10 72
ombudsdienst@azalma.be

De ombudspersoon is aanwezig op:

Maandag

13:00u - 17:00u

Dinsdag

08:30u - 12:30u en 13:00u - 17:00u

Woensdag

---

Donderdag

08:30u - 12:30u

Vrijdag

---


Indien u de ombudspersoon persoonlijk wenst te spreken, maakt u best vooraf een afspraak.

Indien u enkel mogelijke tekortkomingen in ons ziekenhuis wil signaleren, zonder daarom een klachtenprocedure op te starten dan kunt u steeds de patiëntenenquête invullen en afgeven aan de receptie. Uw signaal zal zeker doorgegeven worden aan de directie en de aanleiding vormen tot verdere verbeteringen in ons ziekenhuis.

Bijkomende informatie

Vertegenwoordiger / Vertrouwenspersoon

Vertegenwoordiger

Wil jij dat iemand jouw rechten als patiënt opneemt als je dat zelf niet meer kan?

Je kan een vertegenwoordiger aanduiden die jouw rechten als patiënt uitoefent in jouw naam als je het zelf niet meer kan.

Dat onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die je als patiënt alleen maar bijstaat.

download formulier [49 KB - PDF]

Vertrouwenspersoon

Wil je dat iemand je bijstaat in het ziekenhuis om navraag te doen over je gezondheidstoestand?
Wie?
een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt wordt aangewezen
Taak:
De patiënt bij staan bij :
-het verkrijgen van informatie over zijn gezondheidstoestand
-bij de inzage van het patiëntendossier of afschrift ervan
- bij het neerleggen van een klacht

download formulier [60 KB - PDF]
laatste wijziging 31/05/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017