Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - ondersteuning -godsdienstige bijstand

Godsdienstige en morele bijstand

In AZ Alma wordt uw religieuze en levensbeschouwelijke overtuiging gerespecteerd. U hebt de mogelijkheid het bezoek te vragen van een vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een lekenraadgever die een niet-godsdienstige, morele of filosofische opinie vertegenwoordigt.

U vindt de namen en adressen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis in de onderstaande pdf-files.

U kunt ook steeds het bezoek vragen van een andere bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een andere lekenraadgever. In dit geval geeft u ons, zijn/haar naam, adres en telefoonnummer. Wij zullen trachten in de mate van het mogelijke aan uw vraag te voldoen.

U kunt ons eveneens laten weten dat u, behoudens nieuw bericht, geen bedienaar of vertegenwoordiger van een eredienst noch lekenraadgever wenst te ontvangen. Hiertoe vult u het formulier in dat u vindt in de onthaalbrochure.

Zo u het formulier niet invult, gaat u ermee akkoord dat uw naam en kamernummer doorgegeven worden aan de ziekenhuispastor, de parochiepriester of zijn aangestelde zo die dit bevraagt aan de onthaaldienst.

Tenslotte moet u weten dat:

  • indien u dit formulier invult, u dit onder gesloten omslag moet bezorgen aan de dienst Inschrijvingen.
  • u niet verplicht bent dit formulier in te vullen.
  • u achteraf steeds van idee kan veranderen en ons dit kan laten weten.
laatste wijziging 30/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017