Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - Medische Beeldvorming

Medische Beeldvorming

De dienst Medische Beeldvorming van AZ Alma is op 8 december 2015 overgeschakeld naar een volledig digitale distributie van beelden en verslagen.

U hebt als patiënt voortaan de mogelijkheid om uw beelden medische beeldvorming te raadplegen via het patiëntenportaal.
U kunt dit portaal bereiken via https://vna.azalma.be/PatientPortal.

Als patiënt krijgt u bij aanmelding aan het onthaal van de dienst Medische Beeldvorming een vignet met de onderzoekscode. Via het patiëntenportaal kunt u door aanmelding met uw geboortedatum, deze onderzoekscode en een captcha code uw onderzoeken bekijken in de beeldenviewer.

Dit betekent dat u na het beëindigen van het onderzoek niet meer moet wachten op de afgedrukte beelden / CD / verslag.

Het staat u als patiënt vrij deze code aan andere zorgverstrekkers te bezorgen die nut kunnen hebben bij uw verdere behandeling (vb. kinesist, doorverwijzing naar een arts-specialist).

U kunt eveneens via de CoZo HUB uw eigen beelden raadplegen.

laatste wijziging 7/04/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017