Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - afdelingen -geriatrisch dagziekenhuis

Geriatrisch dagziekenhuis

Praktische informatie

Ligging:
  Ringlaan 15 - 9900 Eeklo
Verantwoordelijke verpleging dagziekenhuis geriatrie:
  09 310 19 40
Verantwoordelijke geriater:
  Dr. Baeyens Hilde

Waarvoor kunt u in het geriatrisch dagziekenhuis terecht?

"Adding life to years, not years to life"
Leven toevoegen aan de jaren, niet jaren aan het leven

Bovenstaande stelling is de voornaamste doelstelling van de dienst geriatrie. Het dagziekenhuis geriatrie is een belangrijke troef om deze stelling te realiseren voor mensen die thuis of in een rusthuis verblijven.

Het geriatrisch dagziekenhuis komt aan de specifieke noden van de geriatrische patiënt tegemoet. Zelfs soms in die mate dat een opname in het ziekenhuis of in een Woon- en Zorgcentrum kan worden vermeden of uitgesteld.

In het geriatrisch dagziekenhuis wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd door een geriatrisch team, onder leiding van een geriater. Deze aanpak in combinatie met de toegang tot technische onderzoeken biedt een unieke combinatie en meerwaarde voor de oudere patiënt.

Vermagering, slik-, geheugen-, en gedragsproblemen, gang- en mobiliteitsproblemen, afgenomen zelfredzaamheid, incontinentie en polyfarmacie (= inname van > 5 medicaties per dag) zijn allen geriatrische syndromen waar een correcte diagnose van de onderliggende aandoening tot een verbeterde levenskwaliteit kan leiden.

De aanpak van deze geriatrische syndromen kan op een ambulante manier gebeuren in het geriatrisch dagziekenhuis. Ook de klassieke dagbehandelingen en revalidatie maken deel uit van het geriatrisch dagziekenhuis.

Opname in het geriatrisch dagziekenhuis

Indien u naar het dagziekenhuis geriatrie dient te komen (ongeacht het programma), zorg er dan voor dat u de volgende zaken bij u heeft:

  • Verwijsbrief van de huisarts, relevante verslagen en onderzoeken
  • SIS-kaart
  • Identiteitskaart
  • Bloedgroepkaart (bij transfusie)
  • Medicatielijst én uw medicatie voor één dag
  • Dagkledij
  • Goed schoeisel (geen inschuivers)
  • Bril
  • Kunstgebit
  • Stok / Loopkader / Rolstoel (indien van toepassing)

De programma's

Assessment en therapie-programma

De huisarts
Uw huisarts neemt contact op met de geriater die verantwoordelijk is voor het dagziekenhuis. Na onderling overleg wordt beslist of de patiënt eerst op raadpleging komt, dan wel direct op het dagziekenhuis wordt gezien. Deze voorafgaande afspraak is belangrijk om een vlot verloop van de dag te garanderen. Indien niet alle onderzoeken op één dag kunnen gebeuren, zal een tweede dagopname voorgesteld worden.

Inschrijving
U meldt zich bij aankomst in het ziekenhuis eerst aan bij de opnamedienst (naast het onthaal). De opnamebediende zal vragen naar de naam van uw huisarts. Vermeld steeds de correcte naam. Daarna zal u begeleid worden naar het dagziekenhuis zelf. 's Middags kunt u er de maaltijd gebruiken.

Mantelzorger
Het is belangrijk dat het team van de geriatrie, bij opname, in contact kan komen met één belangrijke mantelzorger van de patiënt (vb. echtgeno(o)t(e), kinderen, kleinkinderen, buur). Het is aangewezen dat deze mantelzorger zich, samen met de patiënt, aanmeldt bij de verantwoordelijke verpleegkundige van het dagziekenhuis. Vaak zal aan de mantelzorger bijkomende informatie gevraagd worden i.v.m. de patiënt (ca. 30 min.)

Ontslag naar huis
Net voor uw vertrek worden de resultaten, voor zover gekend, met u en de mantelzorger besproken onder leiding van de geriater. U krijgt een voorlopig verslag mee voor de huisarts en de nodige voorschriften. Zo nodig, krijgt u een controle-afspraak of wordt een volgende afspraak geregeld.

Revalidatieprogramma

Dit programma kan opgestart worden om uw terugkeer naar huis te bespoedigen. De opstart gebeurt steeds in overleg met u, uw familie en de huisarts. Het is ook mogelijk dat uit de onderzoeken op het geriatrisch dagziekenhuis is gebleken dat revalidatie aangewezen is om uw zelfredzaamheid te herwinnen. De duur van de behandeling is normaal gezien beperkt tot 2 maanden.

Inschrijving
De eerste maal dat u komt naar het dagziekenhuis voor het revalidatieprogramma, dient u zich in te schrijven bij de dienst Inschrijvingen van het ziekenhuis. Daarna gebeurt dit automatisch.

Flyers & brochures

Presentaties

laatste wijziging 31/10/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018