Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - adviesraad

patintenadviesraad

In het beleidsplan 2017 van AZ Alma wordt Patint Empowerment, d.w.z. de centrale rol en de betrokkenheid van de patint, als n van de strategische speerpunten aanzien.

Uitgaande van de tendens om de patint nauwer te betrekken bij de organisatie van een ziekenhuis, wenst AZ Alma een duurzame relatie op te bouwen met alle betrokkenen die van zijn diensten gebruik maken of met het ziekenhuis samenwerken. Hiertoe werd in december 2015 een patintenadviesraad opgericht.

De patintenadviesraad is te beschouwen als een toetsingsorgaan, een klankbordgroep, een overlegorgaan gericht op het verlenen van adviezen van de betrokkenen of stakeholders aan het AZ Alma. De patintenadviesraad is een kans voor de vertegenwoordigers van de lokale maatschappij die lid zijn, om de reflecties, boodschappen, aandachtspunten, vragen, mee te geven aan de Raad van Bestuur, het directiecomit en de medische raad van AZ Alma. Het is de bedoeling om zoveel als mogelijk rekening te houden met deze adviezen in het beleid en in de dagdagelijkse werking van AZ Alma.

Door de interactie tussen de vertegenwoordigers van de lokale maatschappij en een delegatie van AZ Alma, hoopt AZ Alma een gerichter aanbod op het vlak van de 2e lijnsgezondheidszorg te kunnen leveren aan de inwoners. De stakeholders hopen dat het zorgaanbod van AZ Alma bijgestuurd of afgestemd kan worden op de geformuleerde behoeften.

Daarnaast wil AZ Alma vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid verantwoording afleggen omtrent de gerealiseerde activiteiten die in belangrijke mate met gemeenschapsgelden worden gerealiseerd.

Hebt u vragen of voorstellen dan kan u deze steeds tot de patintenadviesraad richten.

Uit bovenstaande beknopte omschrijving van opdracht en taakomschrijving van de patintenadviesraad mag ook duidelijk zijn dat de patintenadviesraad zeker geen "klachtenbank" kan zijn.

  • Individuele en persoonsgebonden problematiek wordt in de patintenadviesraad niet behandeld
  • Voor persoonsgebonden materies en voor specifieke klachtenbehandeling kunt u steeds terecht bij de Ombudsdienst van het AZ Alma.

Samenstelling patintenadviesraad

Roger De Kneef - voorzitterCentrumraad Eeklo, voorzitter
Ann De KerpelCM Midden Vlaanderen, domeinverantwoordelijke gezondheidszorg
dr. Els PietersHuisartsenkring OMEHAK
dr. An BeselaereHuisartsenkring HABO, gemandateerde
dr. Valerie LampaertHuisartsenkring WEMEHAK, gemandateerde
Lies De MoorIVV Gent, campusverantwoordelijke
Sofie Van KerckvoordeNTOV, thuiszorgcordinator
Mia De CaluwWit Gele Kruis Oost-Vlaanderen, directeur expertise zorgverlening en externe samenwerking
Hugo BultAZ Alma, Raad van Bestuur, voorzitter
Rudy MaertensAZ Alma, algemeen directeur dagelijks bestuurder
dr. Danny MeireAZ Alma, Medische Raad , voorzitter
Jan Depestele - secretarisAZ Alma, directeur HR en Organisatie
Dirk EveraertAZ Alma, lid van team patient empowerment
dr. Stefaan GouwyAZ Alma, medisch directeur
Annabell VerhaegenAZ Alma, verpleegkundig en paramedisch directeur
laatste wijziging 8/05/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018