Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

raadplegingen - teams en centra

Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

Teams en Centra

(satelliet)Borstkliniek
In ons (satelliet)borstkliniek werken de verschillende artsen en medewerkers intens samen zodat de diagnose van een borstprobleem en de behandeling ervan snel en in de, voor u en uw gezin, meest gunstige omstandigheden kunnen verlopen.
Pijnkliniek
In de pijnkliniek wordt pijnbehandeling aangeboden bij patiënten met rug- en nekpijn, al dan niet uitstralend in een lidmaat, alsook aan patiënten met chronische pijn van diverse oorsprong.
Maatjes in Balans
Een actieve aanpak van overgewicht bij kinderen
Makkers in balans
Een actieve aanpak van overgewicht bij jongeren
Rookstopbegeleiding
De rookstoptraining wil u motiveren en ondersteunen zodat u het roken kan laten. Deze begeleiding kan in groep of individueel en gebeurt door een erkende tabakoloog. Hierdoor is een terugbetaling van de consultaties mogelijk.
Voedings- en dieetconsultatie
Steeds vaker worden we gewezen op het belang van een gezonde en evenwichtige voeding. Maar wat is een gezonde voeding precies? Iedereen lijkt er wel een mening over te hebben en vaak worden tegenstrijdige zaken verteld. In deze situatie kan de diëtiste u helpen.
Palliatief Support Team
Palliatieve zorg is een geheel van nauwgezette comfortzorgen aan patiënten met een levensbedreigende ziekte tijdens of na de behandeling van hun aandoening. Vanuit een multidisciplinair samengesteld team willen wij een adequate ‘op maat van de patiënt’ zorg bieden aan patiënt en zijn directe omgeving. We willen tegemoet komen aan alle aspecten van zijn mens-zijn met name zorg voor de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele behoeften.
Operatieve obesitasbehandeling
Bij obesitas kan een chirurgische ingreep een oplossing bieden om een blijvend gewichtsverlies op lange termijn te realiseren. Deze chirurgische ingrepen zijn enkel aangewezen bij ernstige obesitas (BMI>40 of BMI>35 met diabetes, therapieresistente hypertensie of slaapapneusyndroom).
Diabetescentrum
AZ Alma beschikt over een diabetescentrum, waarin een team aan de slag is om patiënten met diabetes te begeleiden. Dit diabetesteam is een multidisciplinair team samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen en een podoloog. Meer over diabetes, het team en de verzorging leest u hier.
Multidisciplinair pijncentrum (MPC)
Onze doelstelling is om patiënten die lijden aan subacute en chronische pijn diagnostisch en therapeutisch te behandelen volgens de principes van het biopsychosociaal model. Wij beschikken hiervoor over een multidisciplinair team dat samen met u op zoek gaat naar mogelijke oorzaken en antwoorden.
MS/ALS Expertisecentrum Oost- en West- Vlaanderen
Sinds 1 april 2009 is AZ Alma erkend als gespecialiseerd centrum voor chronische MS/ALS patiënten in Oost- en West- Vlaanderen.
Er zijn 6 erkende centra in België waarvan 4 in Vlaanderen, waar vanuit een gespecialiseerd ziekenhuis ondersteuning wordt geboden aan Woon- en Zorgcentra in de zorg voor MS/ALS patiënten.
Revalidatiecentrum
AZ Alma beschikt over een uitgebreid revalidatiecentrum te Eeklo en in de Polikliniek te Sijsele.
laatste wijziging 16/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018