Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

reavlidatiecentrum

Revalidatiecentrum

Missie

De missie van het revalidatiecentrum past volledig binnen de missie van AZ Alma. Bovendien leggen wij als revalidatiecentrum nog een aantal eigen accenten.

 • We stellen de patiënt centraal in de multidisciplinaire benadering van zijn pathologie.
 • Er wordt op regelmatige basis overleg gepleegd tussen de verschillende medische en paramedische disciplines. Op die manier zorgen we er steeds voor dat de revalidatie zo optimaal en zo volledig mogelijk wordt opgevolgd.
 • De therapie wordt aangepast of bijgestuurd indien nodig om de eigen doelstellingen van de patiënt en het team maximaal te behalen.
 • De mens achter de patiënt is voor ons van primordiaal belang.
 • We streven ernaar te werken met zeer gemotiveerd en hoog gekwalificeerd personeel.
We gebruiken steeds de meest innovatieve en verantwoorde technieken en materialen, zowel medisch als paramedisch, binnen het revalidatietraject.

Het team

Zorgaanbod

Locomove

Alle ambulante therapieën met als doelstelling ‘bewegen om in beweging te kunnen blijvenÿ werden onder één noemer gebracht. 

Op deze afdeling kan men voor locomotorische revalidatie terecht. Mensen die een ingreep hebben doorstaan aan het bewegingsstelsel kunnen hier therapie volgen. Een grote groep mensen proberen we ook hier te weerhouden van een chirurgische ingreep door de balans te herstellen tussen de belastbaarheid en belasting van het bewegingsstelsel. Men spreekt hier vooral van overbelastingsletsels (voornamelijk tendinopathieën). De doelstelling hier om de weerbaarheid van het gewricht te verhogen omvat het herstellen van de natuurlijke Range of motion (door stretching, manuele therapievormen), de aangedane weefsels tot herstel te laten komen (d.m.v. dolorclast), de stabiliteit van het gewricht te herwinnen d.m.v. oefentherapie, functionele krachtstraining te geven en een ergonomische kijk op de belasting (sport, beroepshalve) in te lassen. 

Onder de tak sportrevalidatie liggen de accenten op het behouden van de natuurlijke lenigheid zodanig dat de bewegingen van de gewrichten zo vlot mogelijk kan gebeuren. Het herstellen van de symmetrie van de verschillende krachtscomponenten, deze worden eerst uitgemeten door middel van een isokinetsch testtoestel waarbij ze ook analytisch tot een basiskracht worden opgetraind om in een latere fase over te gaan tot functionele oefentherapie met accent op 'Core-stability. Sport specifieke oefentherapie wordt gegeven met het oog op sporthervatting en omvat techniektraining (in het kader van blessurepreventie). Deze kan progressief afgebouwd worden ter plaatse en wordt online ondersteund door Spartanova.

 • Schouderrevalidatie: conservatief of na chirurgische ingreep
 • Revalidatie na prothesechirurgie (heup, knie, schouder, elleboog)
 • Südeckatrofie
 • Revalidatie bij neurologische letsels (niet van centrale aard) cervicobrachialgie, polyneuropathie, ischialgie
 • Peesletsels: overbelastingen en/of rupturen
 • Postoperatieve revalidatie na rug- en nekchirurgie
 • Sportrevalidatie
 • Spartanova

ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)

Schokgolftherapie werd initieel ontwikkeld voor de behandeling van nierstenen. Verder wetenschappelijk onderzoek kon de effectiviteit aantonen bij behandeling van bepaalde locomotorische aandoeningen.

Bij de behandeling worden hoogenergetische akoestische impulsen (schokgolven) opgewekt om de genezing van de aangetaste weefsels te stimuleren. De biologische effecten zijn de vrijmaking van groeifactoren en een verhoogde bloeddoorstroming van het behandelde weefsel. Daarnaast treedt een verbrijzeling van eventuele kalkdepots op.

Flyer ESWT (PDF)

Rug- en nekrevalidatie

Rugklachten hebben een belangrijke invloed op het dagelijks leven. Huishoudelijke taken kunnen minder of niet meer uitgevoerd worden. Sommige mensen hebben zoveel klachten dat ze niet meer in staat zijn hun job en/of hobby uit te voeren.

Uit onderzoek blijkt dat een tekort aan fysieke activiteit en musculaire dysfunctie aan de basis liggen van een groot deel van de rug- en nekklachten. Gebaseerd op dit feit, is er in AZ Alma een rugrevalidatiecentrum waar multidisciplinair wordt gewerkt.

Meer informatie over het multidisciplinair revalidatieprogramma kunt u terugvinden in de flyer ‘Rug- en nekrevalidatieÿ.

Flyer Rug- en nekrevalidatie (PDF)

Leven in balans

Onder deze noemer willen we een brede waaier van patiënten behandelen die een totaal gedrags- en mentaliteitsverandering beogen op vlak van meer bewegen, gezonder eten en leven en positief lichaamsbesef. Naast de medische behandeling door de huisarts en specialist wordt de patiënt door een multidisciplinair team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, diëtist en psycholoog begeleid naar een gezondere levensstijl.

Onder de noemer Leven in balans behoren:

 • Cardiale revalidatie (flyer)
 • Respiratoire revalidatie
 • Revalidatie bij obesitas
Revalidatie bij obesitas

De behandeling van overgewicht en obesitas vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij de energie-opname en het energieverbruik in balans worden gebracht.

Onze aanpak bestaat uit 3 belangrijke pijlers:

 • Voedingstherapie
 • Bewegingstherapie
 • Gedragstherapie

Als parameter voor overgewicht wordt de Body Mass Index (BMI = gewicht/lengte²) aangewend.

 • BMI tussen 25 - 30 = overgewicht
 • BMI > 30 = obesitas

Daarnaast wordt de middel- en heupomtrek opgemeten. U krijgt tevens de kans om bij aanvang en bij het beëindigen van het programma uw lichaamssamenstelling te laten meten met behulp van een DEXA-meting. Hiermee wordt de exacte verhouding vet, vetvrije massa, botmassa bepaald.

Meer informatie over het behandelprogramma kunt u terugvinden in onze flyer 'leven in balans'.

Revalidatie bij onverklaarbare aandoeningen

Oncologische revalidatie

Neurologische revalidatie

In het revalidatiecentrum van AZ Alma wordt de neurologische patiënt multidisciplinair behandeld. Het revalidatieteam bestaat uit de behandelende arts, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en sociale assistente.

Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld, na een kennismakingsgesprek door de revalidatiearts en de ergotherapeut. Iedere week wordt de patiënt in een teamvergadering opgevolgd en indien nodig worden de verschillende behandelplannen bijgestuurd om zo de meest optimale revalidatie te kunnen aanbieden.

Indien intensieve revalidatie tijdens de hospitalisatie dient verder gezet te worden, kan dit op onze diensten SP Locomotorisch en SP Neurologie.

Flyer SP Locomotorische & Neurologische revalidatie

Patiënten met volgende aandoeningen komen in aanmerking voor deze multidisciplinaire neurologische revalidatie:

Geriatrische revalidatie

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal zorgbehoevende personen toe. Het ouder worden staat synoniem voor heel wat lichamelijke en psychische problemen. Om de geriatrische patiënt zo lang en zelfstandig mogelijk te laten functioneren ontwikkelde het geriatrische team een aangepast revalidatiemodel. De veelheid van problemen op zowel het somatische als psychosociale vlak vergt bij de revalidatie van geriatrische patiënten een specifieke en brede aanpak.

Vandaar dat in AZ Alma de gehospitaliseerde geriatrische patiënt multidisciplinair wordt aangepakt. De therapie wordt in de wekelijkse teamvergaderingen opgesteld en indien nodig in onderling overleg bijgestuurd.

BPPV (Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid)

BPPV of benigne paroxysmale positie-duizeligheid/vertigo is een goedaardige en ongevaarlijke houdings-afhankelijke duizeligheid die optreed in aanvallen. BPPV wordt veroorzaakt door een stoornis van het evenwichtsorgaan in het binnenoor. In het evenwichtsorgaan bevinden zich namelijk kristallen. Deze kristallen zijn losgeraakt en hebben zich verplaatst naar een andere plek in de halfcirkelvormige kanalen van het oor. Bij bewegen van het hoofd bewegen deze kristallen mee. Dit leidt tot prikkeling van het evenwichtsorgaan. Wanneer deze kristallen niet op de goede plaats liggen, kan dit leiden tot klachten van duizeligheid.

Behandelplan door de kinesitherapeut:

 • In eerste instantie probeert de kinesitherapeut om de kristallen terug te brengen naar het juiste kanaal door een repositiemanoeuvre. De eerste 24 uur na deze behandeling wordt rust aangeraden.
 • Indien er na de behandelingen met het repositie-manoeuvre nog steeds klachten van duizeligheid aanwezig zijn, wordt overgestapt naar habituatietraining. Onder andere de oefeningen van Brandt en Daroff worden aangeleerd en verder ingeoefend.
 • Als de klachten hierna nog niet verdwenen zijn, wordt specifieke aandacht besteed aan ademhalingsoefeningen welke gepaard gaan met relaxatietherapie.

Bekkenbodemrevalidatie

Bekkenbodem- revalidatie of - reëducatie is een speciale vorm van gymnastiek die ontwikkeld is om de spieren van de bekkenbodem te versterken of te relaxeren. De bekkenbodem bestaat uit een spierplaat die het bekken aan de achter- onderzijde afsluit en die de inwendige organen ondersteunt en op hun plaats houdt. Het bewust maken van en het aanleren van technieken om deze spieren, op het juiste moment en op de juiste manier op te spannen of te ontspannen, kan heel wat urine- en/of stoelgangproblemen oplossen of voorkomen.

Andullatietherapie

De innovatieve massagemethode veroorzaakt trillingen (20 tot 80 Hz) die ter hoogte van de huid zeer veel mechanische veranderingen veroorzaken. Specifieke gevoelszenuwuiteinden, de Pacini meccanoreceptoren, reageren zeer snel op deze mechanische huiddeformaties en kunnen tot 700 trillingen per seconde registreren. De gedetecteerde mechanische trillingsenergie wordt, na omzetting in elektrische zenuwimpulsen, doorheen de zenuwvezels van het beta type A 'doorgeseind' aan een snelheid van 30 to 60 m/sec. Aan hun uiteinden staan deze zenuwvezels in rechtstreeks contact met de spiercellen van een orgaan waar ter hoogte van de celmembranen de elektrische impulsen omgezet worden in chemische stimuli.

Binnen ons centrum gebruiken we met groot succes deze techniek bij patiënten met:

 • met lage rugklachten;
 • met onverklaarbare lichamelijke klachten.

 Effecten:

Door de andullatietherapie werden door middel van wetenschappelijk onderzoek onderstaande resultaten vastgelegd.

 • Vermindering subjectief pijngevoel
 • Toename van beweeglijkheid van de wervelkolom
 • Vermindering van rugspierkrampen
 • Stimulatie van lymfesysteem
 • Algemene verbetering van de quality of life.

Voet -en ganganalyse

De voet- en ganganalyse kan opgesplitst worden in 3 entiteiten:

 • Anamnese/consult arts
 • Druk- en krachtenplatform (Footscan®): Dit systeem stelt ons in staat om enerzijds statisch de voetstatiek en anderzijds dynamisch de voetafrol te analyseren. Hierbij dient de patiënt over de plaat te stappen of indien gevraagd over de plaat te lopen. De analyse wordt eerst uitgevoerd tijdens het stappen op blote voeten. Wanneer van toepassing wordt de voetdrukanalyse herhaald tijdens het stappen met schoenen of met steunzolen. De analyse van de voetafrol laat ons toe o.a. volgende aspecten te objectiveren:

  Ten eerste kunnen we nagaan of de verschillende fasen van de dynamische voetafrol (hielcontact, steunfase, propulsiefase) normaal verlopen. Vervolgens kunnen we nagaan hoe de drukbelasting onder elk segment van de voet evolueert in de tijd.

 • Video-analyse: Daarnaast zijn we in staat om analyses uit te voeren met betrekking tot de pronatie- en supinatie-beweging. Hierbij wordt vooral gekeken naar het feit of de bewegingen enerzijds op het juiste moment plaatsvinden en anderzijds niet te vlug, te traag, te veel of te weinig gebeuren. Tevens kunnen we de aanwezige statiekafwijking in beeld brengen.

  Deze aspecten kunnen een mogelijke onderliggende oorzaak zijn van een aantal hieronder vermelde indicaties.

  • Voetstatiekproblematiek (pes cavus holvoet, pes planus platvoet, pes planus transversus doorzakking voorvoet, hallux valgus, hallux rigidus, hallux varus,…)
  • Metatarsalgie (voorvoetpijnen), stressfracturen
  • Recidiverende pathologieën zoals tendinitiden (peesontstekingen) thv de voet, enkel, knie en heup
  • De diabetische voet (drukgevoeligheid)
  • Problematiek ter hoogte van onderste lidmaat gerelateerd aan specifieke sporten
  • Preventief karakter (keuze van type sport – of stapschoen)
  • De pediatrische voet…

  De analyses stellen ons in staat, om indien nodig, individueel aangepaste zooltherapie of schoenadvies aan de patiënt te bieden.

Steunzolen

De steunzolen worden vervaardigd door Orthopedie Deneweth. De steunzolen kunnen afgehaald worden in het Locomotorisch centrum op vaste momenten. Iemand van de firma is dan aanwezig om de steunzolen te passen in de schoenen. Deze dienst is te bereiken in de Polikliniek AZ Alma Sijsele via de hoofdingang van het ziekenhuis. Naar rechts de lange gang in, bijna op het einde naar rechts. Daar ter plaatse dient men een volgnummer te nemen. Indien u een 2e paar steunzolen wenst dan kunt u de originelen meegeven tijdens onze testmomenten.

Psychologische revalidatie

Aanbod psychologie revalidatie AZ Alma

In de revalidatie van AZ Alma is er een multidisciplinaire samenwerking waarbinnen er ook voldoende oog is voor het psychische luik binnen een revalidatieproces. De vragen waarmee patiënten naar de revalidatie komen zijn zeer divers. Toch blijkt er vaker wel dan niet ook een belangrijke psychische component aanwezig te zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het omgaan met fysieke beperkingen of ondersteuning bij het opbouwen van een gezonde levensstijl. Er wordt ook overlegd binnen het team om zo een volledig beeld te krijgen en een optimale begeleiding te bieden aan de patiënt.

Psychologische groepsbegeleiding bij het omgaan met beperkingen

Mensen willen bovenal gelukkig zijn. Ze gaan op zoek naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, omringen zich met mensen waar ze zich verbonden mee voelen en trachten de dingen die ze belangrijk vinden op een goede manier te volbrengen. Helaas kent het leven ook tegenslagen en dan moeten mensen op zoek gaan naar een nieuw evenwicht. Zo ook als mensen geconfronteerd worden met lichamelijke beperkingen. De beperkingen kunnen soms heel ingrijpend zijn met de nodige gevolgen op vlak van werk, vrije tijd en sociale relaties. Toch blijkt ook de manier waarop met de beperkingen wordt omgegaan en de steun die mensen hierin krijgen een beslissende rol te spelen op de mate waarin mensen opnieuw een goede levenskwaliteit op kunnen bouwen. Het is op dit vlak dat de psychologen binnen revalidatie ondersteuning bieden.

Er worden op regelmatige basis groepsbegeleidingen voorzien voor diverse patiëntengroepen (bijvoorbeeld patiënten met neurologische aandoeningen, OLK, rug en nekklachten). In deze groepen worden psychologische themaÿs besproken die frequent voorkomen binnen de patiëntengroep. Een voorbeeld is communicatie met anderen over de beperkingen, het aanpassen van de levensstijl en de frustraties daarover, de stress die het dagelijkse leven met een beperking teweegbrengt … Naast de psycho-educatie die aangeboden wordt door de begeleidende psycholoog, wordt er ook veel ruimte voorzien voor het gesprek tussen de patiënten onderling zodat zij elkaar kunnen steunen en verder helpen, bijvoorbeeld via het uitwisselen van tips.

Psychologische groepsbegeleiding bij veranderingen in de levensstijl

Het veranderen van de levensstijl is meer dan een kwestie van weten hoe het anders moet. Gewoontes aanpassen is voor velen een moeizaam proces dat met vallen en opstaat verloopt. In de weg naar een nieuwe levensstijl kan psychologische begeleiding een belangrijke rol spelen.

Patiënten die willen werken aan een gezondere levensstijl (Leven In Balans) kunnen deelnemen aan het groepsprogramma ´eet en denk gezond¡. Het uitgangspunt van deze sessies is dat in een gezonde levensstijl ruimte gegeven wordt aan voldoende beweging en gezond eten maar ook aan emotioneel welzijn. We staan stil bij themaÿs als motivatie om deel te nemen aan het programma, specifieke en haalbare doelen op vlak van zelfzorg (voeding, beweging en emotioneel welzijn) worden opgesteld en geëvalueerd, veel voorkomende valkuilen en hindernissen worden besproken en er worden tips uitgewisseld om op lange termijn een gezonde levensstijl te ontwikkelen en behouden.

Individuele psychologische begeleiding

Voor sommige patiënten is een individueel traject aangewezen. In het revalidatietraject zitten drie individuele consulten bij de psychologen inbegrepen. Meerdere consultaties zijn mogelijk mits extra tarificatie. In een individueel traject kan ruimte gemaakt worden voor meer specifieke vragen en problemen waar de patiënt mee worstelt.

Bij een individueel traject zal de psycholoog samen met de patiënt op zoek gaan naar de hulpvraag van de patiënt. Wat wenst de patiënt te halen uit een individueel traject en kan de desbetreffende psycholoog hierop ingaan of is doorverwijzing noodzakelijk? Soms wordt een psychotherapeutische behandeling voorgesteld, waarbij gewerkt rond belangrijke themaÿs voor de patiënt. Voorbeelden zijn patiënten die te kampen hebben met stress, burnout, angst, eetproblemen of depressieve klachten. Maar ook het omgaan met verlies van dierbare personen, bepaalde relationele patronen die zich steeds herhalen, levensfasevragen (welke richting uit te gaan, identiteit, …) en meer kunnen aan bod komen in een individueel traject.

Contactgegevens

Joke Verstuyf

09 310 13 25 of joke.verstuyf@azalma.be

 

Julie Van Der Jeucht

09 310 10 91 of julie.vanderjeucht@azalma.be

VAPH

Wie kan een beroep doen op het VAPH?

Bent u jonger dan 65 jaar en heeft u een blijvende handicap? Dan kan u beroep doen op de dienstverlening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Zij staan namelijk in voor de bevordering van de sociale integratie van personen met een langdurige beperking.

Aanbod VAPH

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

   Hieronder verstaan we aanvragen van grote en kleine hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld steunbaren, trapliften, douchezitjes…. Maar er kunnen ook grote aanpassingen aan de woning en wagen worden aangevraagd.

  • PersoonsVolgende Financiering (PVF)

   Opvolger van het Persoonlijke AssistentieBudget (PAB). Het is een budget voor personen met een erkende handicap voor de organisatie van zorg, ondersteuning en assistentie. Bij dit systeem gaat het budget rechtstreeks naar de persoon met een beperking. Niet iedereen krijgt hetzelfde budget.

  • PVF bestaat uit 2 trappen:

   • Trap 1: BasisOndersteuningsBudget (BOB): voor mensen die beperkte zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is 300 euro per maand om basiszorg te betalen. Dit zal automatische toegekend worden via de Zorgkas.
    Wat kan u er mee doen?
    • Poetshulp inschakelen.
    • Enkele dagen in een dagcentrum verblijven.
   • Trap 2: PersoonsVolgend Budget (PVB): voor mensen die meer intensieve en gespecialiseerde zorg nodig hebben. Het budget zal berekend worden op basis van de nood aan ondersteuning.
    Wat kan u er mee doen?
    • Voltijds in een voorziening verblijven.
    • (Voltijds) een assistent betalen voor ondersteuning in de thuisomgeving.

Multidisciplinair team VAPH

Het is de taak van het multidisciplinair team van het revalidatiecentrum in AZ Alma om personen met een beperking te helpen in hun zoektocht naar hulpmiddelen, ondersteuning, zorg of begeleiding.

Concreet:

 • Ondersteuning en begeleiding bij de opstart een dossier.
 • Opmaken van een objectivering, afnemen van een zorgzwaarte inschaling en de prioritering opmaken.
 • Verlenen van advies bij hulpmiddelen en woningaanpassingen en het opmaken van de adviesrapporten.
 • Opvolging van uw dossier.

Flyer VAPH

Werkintegratie

DCM (Disability Case Management) staat voor een systematische en gecoördineerde aanpak vanuit ons revalidatiecentrum die toelaat om het jobbehoud en de re-integratie van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen te optimaliseren.

Een belangrijke doelstelling binnen een revalidatietraject is werkhervatting mogelijk te maken. Werkhervatting kan worden bemoeilijkt door lichamelijke factoren en psychologische/mentale druk (vaak stressgerelateerde factoren)

Uit studies blijkt dat hoe langer een werknemer afwezig is van zijn werk, hoe moeilijker het wordt om zijn vroegere werk te hervatten. Daar binnen de re-integratie van de patiënt - werknemer en dit in functie van de complexiteit, dat geval per geval kan verschillen, kunnen er talrijke actoren betrokken zijn die het proces begeleiden, is het van groot belang dat er één aanspreekpunt - één coördinator is die alles in goede banen begeleid. Die rol wordt door de disability case manager opgenomen.

Volgende actoren kunnen betrokken zijn in het re-integratieproces:

 • Revalidatiearts
 • Behandelende arts
 • Arbeidsgeneesheer
 • Verzekeringsarts
 • Preventieadviseur
 • Therapeuten
 • Ergonomen
 • Mutualiteit
 • VDAB
 • Psycholoog

Taken van de Disability Case Manager

 • Het verlenen van advies

  Binnen het revalidatiecentrum kan, op vraag van de patiënt of van de arts, advies worden gegeven betreffende werkhervatting.

  Dit advies kan gaan over het wetgevend kader: wat zijn de rechten en plichten van de werknemer en hoe kan de werknemer hier aan voldoen.

  Bij een ernstige (chronische) aandoening kan de hulp worden ingeroepen van de VDAB om samen de aanvraag naar bv. arbeidshandicap te doen. Op basis hiervan kunnen dan verder afspraken met de werkgever gebeuren.

  Een tijdelijke oplossing kan bv. ook progressieve tewerkstelling zijn. De voor- en nadelen hiervan kunnen worden besproken en de nodige aanvraagdocumenten kunnen worden ingevuld.

 • Zoeken naar de meest optimale jobmatching

  Bij de jobmatching wordt de fysieke belastbaarheid getest (via bv de ERGOS en Ergokit) en wordt samen met de werknemer zijn/haar taak ontleed. Op basis van deze resultaten kan de revalidatie worden bijgestuurd zodat de tekortkomingen worden verbeterd. Indien zou blijken dat bepaalde beperkingen blijvend zijn, kan er gezocht worden naar oplossingen (bv via bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen of beroep te doen op de Welzijnswet) Werkreïntegratie wordt hierdoor specifiek voorbereid.

  Naast de fysieke belastbaarheid wordt ook de psychosociale belasting nagegaan. Ook hier vinden we vaak een oorzaak van langdurig werkverlet. Psychologisch advies kan hierbij worden ingewonnen.

 • SPOC functie (single point of contact)

  Binnen deze functie is het congruent maken van de communicatie tussen alle actoren zeer noodzakelijk. Zeker bij langdurige (en frequente) afwezigheden is er vaak een stroef lopende communicatie met de belanghebbende actoren (werkgever - werknemer - zorgverleners - verzekeraar-...) waardoor contactname bemoeilijkt wordt.

  De taak van de DCManager is dan ook de verschillende actoren op een eenduidige manier op de hoogte te houden en zo een vlottere re-integratie op de werkvloer te bekomen.

Openingsuren

 

AZ Alma

Polikliniek AZ Alma Sijsele

Maandag

08u00 - 20u00

08u00 - 19u00

Dinsdag

08u00 - 19u00

08u00 - 16u30

Woensdag

08u00 - 20u00

08u00 - 16u30

Donderdag

08u00 - 20u00

08u00 - 19u00

Vrijdag

08u00 - 16u45

08u00 - 19u00

Zaterdag

08u00 - 12u00

gesloten

Contactgegevens

Diensthoofd revalidatiecentrum
Tine Ramon
09 310 10 32
tine.ramon@azalma.be

Fysische geneeskunde en revalidatie

Reumatologie

Secretariaat tel. 09 310 04 34

Secretariaat tel. 09 310 10 54

Dr. T. Carpentier

Dr. E. Luypaert

Dr. F. Nelde

Dr. M. Van Vlaenderen

Dr. I. Vanneuville

Dr. P. Carron

Dr. K. Thevissen

Revalidatiecentrum

Tel. 09 310 15 95

E-mail: revalidatiecentrum@azalma.be

laatste wijziging 6/04/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018